Girişimcilerin bilmesi gereken 21 terim

Takip Edin: twitterlinkedinyoutubetwitterlinkedinyoutube
Paylaşın: FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

1- Angel Investor / Business Angel / Melek Yatırımcı:
Gelecek vaat eden fakat sermaye sıkıntısı çeken girişimlere bireysel olarak hem finansman hem de bilgi birikimi ve tecrübelerini aktaran, girişimlere network anlamında da yardımcı olan kişilerdir. 
 
2- Seed Capital / Tohum Sermayesi:
Girişimcinin sahip olduğu projelerin hayata geçebilmesi için ihtiyacı olan ön sermayedir.
 
3- Crowdfunding / Kitle Fonlaması:
Girişimin ihtiyaç duyduğu finansmanın, bu girişime inanan ve yatırım yapmak isteyen bir topluluk tarafından sağlanmasına verilen isimdir.
 
4- Incubator / Kuluçka Merkezi:
Kuluçka merkezleri, yeni kurulan girişimlerin hayatta kalabilmeleri için ve yardım sağlamak amaçlı kurulan iş çevreleridir. Bu merkezler henüz başlangıç aşamasında olan girişimlere ofis, mentor ve sermaye desteğinde bulunurlar.
 
5- Venture Capital / Risk Sermayesi:
Yeni kurulmuş , risk taşıyan girişimlere yapılan finansal yatırımlardır. Çoğunlukla fikir halindeki girişimlere değil, uygulanmaya başlanmış girişimlere destek olurlar ve bu destek girişim halka açılana ( IPO ) kadar devam edebilir.

6-Private Equity / Özel Sermaye :
Oturmuş, güçlü, belirli bir pazar payı elde etmiş şirketlere yapılan yatırımlardır. Venture Capital’lerden genelde daha büyüktürler. Ayrıca VC’lere göre private equity daha uzun sürelidir, yani yatırımdan çıkış olarak adlandırabileceğimiz süre daha uzundur.

7- Business Valuation / Şirket Değerlemesi: 
Şirketin tahmini piyasa değerini gösteren işlemdir. Şirketin satışı ya da yatırım alma süreçlerinde gereklidir.
 
8- Term Sheet / Ön Protokol: 
Yatırım anlaşması ile ilgili ön sözleşme metnidir. 3 – 4 sayfada istenilenler özetlenir.
 
9- Break Even Point / Başabaş Noktası:
Gelir ve giderin eşit olduğu noktadır. Kara geçiş noktası olarak da adlandırılır.  
 
10- Return on Investment ( ROI ) / Yatırım Getirisi: 
Yaptığınız yatırımın size geri dönüşünü gösteren bir veridir.  Genelde ROI’ya göre yatırıma devam edip etmeme kararı alınır.
ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırım Masrafı) / Yatırım Masrafı
 
11- Unicorn:
1 Milyar Dolarlık değerlemeye ulaşan girişime verilen isimdir.
 
12- Preferred Stock / İmtiyazlı Hisse:
Bu hisselere sahip olanlar oy hakkı, ek ödeme gibi imtiyazlara sahiptir.
 
13- Dilution :
Bir hissedarın şirketteki pay oranının azalmasına verilen isimdir.

14- Anti – Dilution:
Sermaye artırımlarında sermaye koymadan hisse oranının sabit kalmasıdır
 
15- Drag Along:
Büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satmak zorundadır. Buna drag along denir.
 
16- Tag Along:
Büyük ortak hissesini satar ise küçük ortaklar da satışa kendi hisselerinin de dahil edilmesini isteyebilir. Bu duruma tag along denir. 
 
16- Joint Venture / Ortak Girişim:
2 ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısına verilen isimdir. 
 
17- Merger / Şirket Evliliği / Birleşme:
İki firmanın, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvanla bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılmasına verilen isimdir.
 
18- Acquisition:
Bir şirketin diğer bir şirket tarafından satın alınmasına verilen isimdir.
 
19- Due Diligence / Durum Tespiti: 
Yatırımcının yatırım yapmak ya da bir şirketin başka bir şirketi satın alma sürecinde şirketi, girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi işidir. Genellikle danışmanlık firmaları tarafından yürütülür. 
 
20- Initial Public Offering ( IPO ) / Halka Arz:
İlk halka arz için kullanılan kısatlmadır. 
 
21- Exit / Çıkış: 
Girişimcinin kurmuş olduğu girişimdenen uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen isimdir.

Takip Edin: twitterlinkedinyoutubetwitterlinkedinyoutube
Paylaşın: FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail