Mobbing, Ters Mobbing, Sosyal Kabadayılık

Takip Edin: twitterlinkedinyoutubetwitterlinkedinyoutube
Paylaşın: FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mobbing ve Ters Mobbing: her ikisi de işletmelerde takım uyumunu bozan, huzurlu ve verimli çalışmayı engelleyen, yeteri kadar önem verilmeyen ve farkındalık gerektiren, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapmamızı gerektiren eylemlerdir. Yöneticilerin ve patronların hep güçlü olduğu varsayıldığından bugüne kadar mobbing daha fazla konuşulmuş ve ön planda olmuştur. Bense fazla konuşulmadığı için diğeri kadar önemli hale gelen ve oldukça sık rastlanılan Ters Mobbinge değinmek istiyorum.

Mobbing, bir veya birden çok kişinin, başka bir kişiye yada gruba “Sosyal Kabadayılık” yapmasıdır. Yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör yaratmak için yapılır. Daha güçlü olan kişi yada grubun hedef olarak seçilen kişi yada grubun işini zorlaştırmak ve iş yaşamından dışlamak için uyguladığı sistematik psikolojik baskıdır.

Ters Mobbing (Reverse Mobbing) ise bir astın veya bir grup çalışanın yöneticilerine veya patronlarına, kasıtlı olarak, açıkça ya da gizliden gizliye haksız bir takım eylemler içinde olmaları “Sosyal Kabadayılık” yapmalarıdır. Bu eylemler, psikolojik tacizde bulunma, topluca işten ayrılmakla tehdit etme, işten ayrılmaksızın yöneticilerinin hiyerarşik pozisyonunu bozmaya çalışma gibi yıldırma eylemleridir. Ters mobbinge, kişisel anlaşmazlık, kimyasal uyumsuzluk, ayak kaydırma ve yükselme isteği, sonradan gelene karşı kendi çöplüğünü işaretleme, lobicilik veya yapılan mobbinge cevaben başvurulduğu gözlenebilir.

Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olarak astların üstlerine gerçekleştirdiği eylemler şunlardır; işleri yavaşlatma, sabote etme, talimatlara uymama, kasti olarak yanlış işlem yapma, işlerini ve görevlerini unutma, yanlış bilgi verme, bildiği halde bilgi vermeme, sorulduğu halde bilgiyi saklama, gördüğü ve duyduğu halde görmemiş ve duymamış gibi yapma, yöneticisi hakkında dedikodu yapma ve asılsız dedikodu çıkartma, yöneticisinin sözünü kesme, yöneticinin verdiği işleri kabul etmeme, farklı bahaneler üretme, işlerinin yoğunluğundan yakınarak işi üstüne almama, jest ve bakışlarla ilişkiyi kesme, bulunduğu ortamda yöneticiyi yok sayma ve sanki yokmuş gibi davranma ve yöneticinin yaptığı işi sürekli eleştirme ve benzeri eylemler.

Mobbing ve Ters Mobbing uygulayanlarda şu özellikler tespit edilmiş: aşırı denetleyici, korkak, nevrotik, bulunduğu alanı sonradan gelenlere karşı kendi çöplüğü olarak gören, güç ve iktidar açlığı olan, kıskanç, şişirilmiş benmerkezcilik duygusuna sahip, kendine aşık narsist bir kişiliğe sahip, antipatik özellikler taşıyan, düşmanlıktan hoşlanan, can sıkıntısı içinde zevk arayışında olan, önyüzde gözükenin aksine bastırılmış ikincil bir kötü kişiliğe sahip, kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmeyen, çocuklukta travma yaşamış, ailesi tarafından bencil ve şımarık yetiştirilmiş ve benzeri özellikler.

Mobbing ve Ters Mobbing işyerinde dikkatleri dağıttığından için iş verimliliğini çok kötü etkiler, çalışanların iş tatminini azaltır. Mobbing ve Ters Mobbing yapmayın, yapanları aranızda tutmayın!

Özellikle yöneticiler olarak görevin büyüğü bizlere düşüyor. İşyerlerimizde verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek için her iki kötü davranışın da farkında olmamız ve mümkünse bu tür eylemlere daha başlangıç safhasında engel olmamız gerekmektedir. Bu tür eylemlerde bulunan çalışanları ve yöneticileri de tespit etmek, düzeltici ve önleyici işlem yapılmasını sağlamak gerekmektedir.

Herkese huzurlu bir çalışma ortamı ve verimli çalışmalar dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,
Doruk Aktoprak

Takip Edin: twitterlinkedinyoutubetwitterlinkedinyoutube
Paylaşın: FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail